Grannstrid under uppsegling

Grannarna till en man som kapar ved med sågklinga försöker få stopp på sågningen. Grannarna anser att sågklingan för så mycket oljud att det stressar deras hästar. Nu överklagar grannarna miljö och hälsoskyddsnämndens beslut som gett mannen tillstånd att fortsätta såga ved.
Det handlar om ljudnivåer, ved, hästar och grannsämja. Som vi tidigare berättat gäller det paret på mellersta Gotland, som anmälde sin granne för att han förde för mycket oväsen när han kapade stockar med sin sågklinga. Miljö- och hälsoskyddskontoret gjorde mätningar på platsen och senare konstaterade miljö- och hälsoskyddsnämnden att mannens sågande inte var vare sig särskilt störande eller omfattande och att han därför får fortsätta. Men det dög inte för det störda paret. Och i sin överklagan av nämndens beslut hävdar de bland annat att ljudmätningarna som gjorts inte är rättvisande eftersom mannen inte sågade stockar vid mättillfället, utan grenar, som låter mindre. Dessutom menar de att deras hästar visat symptom på stress på grund av bullret. Ja, sågen ska till och med ha varit så störande, att paret känner sig berövade på en sommarmånad, sedan tre år tillbaka.