Protesterar mot borrning efter olja

Nu motsätter sig Rute hembygdsförening och Rute Hem och Samhälle mot planerna att börja leta efter olja i Rute igen.
Det är Gotoil Resources Limited som har ansökt om att få göra provborrningar på tre ställen i Rute. De två föreningarna som protesterar mot oljeletandet är oroliga för att det skall bli läckage av olja som kan förorena grundvattnet i området. Föreningarna menar att det är förhållandevis små mängder olja som finns i området och att det skall vägas mot risken att få grundvattnet förorenat.