Kommuner säker anställningskrav

Det är fortsatt stor brist på arbetskraft i landets kommuner, visar en undersökning som arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, har gjort.
Det är inom utbildningssektorn och äldreomsorgen som rekryteringsproblemen är störst. Drygt 60 procent av kommunerna har uppgett att de tvingats sänka kompetenskraven för att kunna tillsätta vakanta tjänster. Hälften av landets kommuner anser också att bristen på personal medfört att den kommunala servicen försämrats.