Mediebevakning skapar stress på Migrationsverket

Migrationsverket Syd får kritik av Arbetsmiljöinspektionen för att verkets personal pressats för hårt.
Den ökade pressen beror på att antalet asylsökande har ökat kraftigt det senaste året. Men personalen har också stressats av att media fokuserat mycket på Migrationsverkets verksamhet. Det menar Per-Axel Stenström som är informatör på Migrationsverket Syd. - De anställda drar sig för att i privata sammanhang berätta att de arbetar på Migrationsverket, man vill ha en fredad zon för att det är så intensivt på jobbet och på grund av medias fokusering, säger Per-Axel Stenström. Besök på porrklubb i Polen och en vaktmästare som sextrakasserade asylsökande är några av de nyheter om Migrationsverket som fått mycket uppmärksamhet det senaste året. Bara under november månad räknade Per-Axel Stenström till 340 artiklar i lokalpressen. Att frågor om asyl och integration blev en het potatis i valrörelsen har också bidrag till hur verkets personal bemöts av allmänheten. - När du möter bybor där du har en flyktingmottagning så blir det en påtalig del av vardagen att folk pratar om de här frågorna. Antalet asylsökande som kommit till Sverige under 2002 är nästan 10 000 fler än vad man hade räknat med på Migrationsverket, och det har ökat stressen på personalen. Man har rekryterat ny personal under hösten för att möta de nya behoven, men organisationen har haft svårt att hantera inskolningen av de nya enligt Arbetsmiljöinspektionen. Det riktas också kritik mot att antalet chefer är för få i den växande organisationen. De senaste veckorna har antalet asylsökande sjunkit något säger Per-Axel Stenström. Men situationen kan vända snabbt igen, och det gör det ännu svårare att planera verksamheten, säger han. - Händer något i världen går det fruktansvärt fort, då dröjer det inte länge förrän det står människor vid gränsen och vill söka asyl, säger Per-Axel Stenström. Migrationsverket ska nu utreda hur man kan minska stressen för de anställda. Ett svar till ska inlämnas till Arbetsmiljöinspektionen senast den 28 februari.