Färre barn undviker tandläkaren

Det är allt färre barn i Norrbotten som uteblir från tandläkarbesöket. I början av året införde folktandvården en avgift för patienter, som inte kommer och dom debiteras då en avgift på 150 kronor.
Antalet barn som uteblivit från tandläkaren har minskat med 15 procent sedan årsskiftet och det tycker divsionschef Klas Tunbrå på Folktandvården är bättre än väntat.