Julklappar kan vara mutor

Julklappar är trevliga men inte alltid lämpliga. Det finns situationer när det är olämpligt eller rent av olagligt att ge eller ta emot dem.
Lagen gör klart att exempelvis personer som i sitt jobb ägnar sig åt myndighetsutövning, exempelvis poliser eller domare, gör bäst i att inte ta emot några julgåvor alls från utomstående. Nu i juletider manar Institutet mot mutor till försiktighet både när det gäller att ge och ta emot julgåvor.