Stort stöd för den sittande litauiske presidenten

Sjutton kandidater kämpar med den sittande presidenten Valdas Adamkus i söndagens presidentval. Och många vill att den 76-årige Adamkus sitter kvar i ytterligare en femårsperiod.
”Han är visserligen gammal, men jag tänker ändå rösta på Adamkus”, säger den här kvinnan, för bland de yngre kandidaterna finns ändå ingen som är bättre än Adamkus. Gått en svår balansgång Adamkus, som under Litauens tid som Sovjetrepublik bodde i först Tyskland och sedan i USA, har skapat sej en stark position under sin tid som president. Han har lotsat Litauen in i EU och han har lyckats upprätthålla förhållandevis goda relationer med Ryssland. Han har också gjort sej populär genom att protestera mot vad som i Litauen anses vara västs orättvisa kritik av landets kärnkraftverk Ignalina och han var inte nådig mot den usla hanteringen av den nyligen grundstötta oljetankern i Klaipeda. Hälsade George Bush välkommen Men kronan på verket i hans presidentkarriär var när han för en månad sedan kunde hälsa USA:s president George Bush välkommen till Vilnius. Att George Bush i egen hög person kom till president Valdas Adamkus för att konfirmera Litauens inbjudan till den västliga försvarsalliansen Nato gjorde ett djupt intryck på litauerna och det stärkte Adamkus ställning ytterligare: ”Han är pålitlig och alla känner honom”, sammanfattar den här mannen många litauers inställning till Adamkus. Så frågan är närmast, kommer han att vinna redan i den här första valomgången. För det måste han få över hälften av alla röster. Eller blir det en andra valomgång mellan de två som får flest röster i söndagens val.
Christer Fridén