Polisen ska inte få redigera filmer

Polis och åklagare ska inte få redigera bevisfilmer på det sätt som man gjorde i rättegången mot 19-årige Hannes Westberg, som sköts av polisen under EU-toppmötet i Göteborg. Det föreslår en utredning som överlämnas till Riksåklagaren, RÅ, på måndagen.
I fallet Westberg friades polisen från anklagelser om att ha manipulerat bevisfilmen, men de nya riktlinjerna godkänner ändå inte metoden, säger överåklagare Sven-Erik Alhem, som lett arbetet. – Vi vill ju genom dessa riktlinjer förhindra att man över huvud taget försätter sig i en situation där man gör klipp i olika filmer. Vi vill inte att man ska redigera en film, eller lägga på ljud, autentiskt eller annat, på en befintlig film, säger han. Moderna teknik i rättsalarna Bilder, filmer, powerpoint – modern presentationsteknik har gjort sitt intåg i rättssalarna, och under de många kravallmålen i Göteborg användes videofilmer som bevisning i en omfattning som aldrig tidigare skådats. Det var också då riskerna uppmärksammades, och behovet av riktlinjer blev akut. Sven-Erik Alhems grupp föreslår nu extremt stor försiktighet. Krav på källredovisning Man ska alltid redovisa källan, i vilket syfte filmen gjorts och vilken utrustning man använt. Motparten ska få ta del av hela materialet före förhandlingen, och så detta att inte klippa och inte redigera. I fallet Hannes Westberg bröt både polis och åklagare mot flera av dessa riktlinjer, men Sven-Erik Alhem vill inte döma någon nu. – Vi vill inte sätta betyg på det som har varit på minsta vis, utan vi ser det mer framåtsyftande. Så här vill vi att det ska vara fortsättningsvis, säger han. Men om någon i framtiden gör likadant kommer man att bryta mot dessa riktlinjer? – Ja, det kan man säga. Åklagarna ska tränas Gruppen föreslår också kontinuerlig träning av åklagarna i nya metoder att lägga fram sin sak. Så sker i USA och det vore en bra modell att importera, tycker den, för tekniken är sannerligen inte bara av ondo. Med bilder, filmer och datorstödda presentationer ökar begripligheten för alla och offentlighetsprincipen stärks. – Ja, allmänhetens krav på insyn förbättras mycket genom att den bevisning som åklagaren åberopar blir synliggjord för alla i rättssalen, och om alla i rättssalen får del av i princip allt material, som är processmaterial ökar ju begripligheten för alla. Offentlighetsinsynen blir betydligt bättre tillgodosedd, tycker vi, säger Sven-Erik Alhem.
Kristina Hedberg, Göteborg