Palestinskt val skjuts på framtiden

Det palestinska allmänna valet, som var planerat att hållas i januari har skjutits upp på obestämd tid. Beskedet lämnades idag efter ett möte i Ramallah med den palestinska regeringen, rapporterar SR:s korrespondent.
Det var den palestinske planeringsministern Saeb Erekat som efter ett regeringsmöte i Ramallah på söndagen sade att valet - ursprunglingen planerat till den 20 januari - har skjutits upp på obestämd tid. Ockupationen omöjliggör valet Orsaken är Israels återockupation av de palestinska, självstyrande områdena och avstängningrna, som omöjliggör den palestinska rörelsefriheten. Sammantaget innebär läget att det är omöjligt att hålla valen som planerat. En Moment 22-situation Enligt ett regeringsuttalande ska valen till den lagstiftande församlingen PNC och till presidentposten hållas så fort som ockupationsstyrkorna har dragits tillbaka. Det kommer inte att ske förrän israelerna så beslutar och därmed sätts ett effektivt stopp för alla försök att reformera den palestinska ledningen, ett krav som israelerna, och amerikanerna, haft för att ens börja tänka på att återstarta fredsprocessen. Hittills har palestinierna kunnat hålla ett allmänt val - 1996. Meningen var att valet i januari skulle tillmötesgå omvärldens krav på reformer. Nu kan det inte hållas, främst på grund av att Israel, som mest högljutt krävt reformer, i praktiken omöjliggör det.
Lars Kobbe, Kairo