Långvarigt tågstopp mellan Kiruna och Narvik

Ett malmtåg spårade av okänd anledning ur på söndagskvällen mellan Kiruna och Rautas på väg till Narvik. Tåget hade 52 vagnar och tio av dem gick av spåret. Alla var fullastade. Ingen skadades, men på söndagskvällen beräknade man att det skulle ta ett och ett halvt dygn att bärga vagnarna och reparera banan. Under den tiden ligger all gods- och persontrafik nere mellan Kiruna och Narvik.