Bodström vill att hela straffsystemet ses över

Justitieminister Thomas Bodström vill göra en översyn av hela det svenska straffsystemet. I en intervju med Svenska Dagbladet säger Bodström att han vill ha fler steg i straffskalan för mord.
Översynen ska utreda vilka straff som ska användas, hur långa olika straff ska vara och hur olika sorters påföljder för brott ska kunna kombineras. Justitieminister Bodström vill också att det ska bli möjligt att döma unga brottslingar till ungdomstjänst i hela landet - idag finns den möjligheten bara i hälften av landets kommuner.