Försvaret slarvar med rapporter om värnpliktiga

Det är inte helt klart vad som landets 2,8 miljoner personer som ska vara beredda att sättas in i strid om Sverige hamnar i krig, egentligen kan när de ryckt ut från lumpen. Orsaken är att Försvarsmakten slarvar med att rapportera till Pliktverket vilka kunskaper varje värnpliktig har exakt, efter lumpen.
Det kan handla om till exempel utbildning på ett visst fordon eller robot. Enligt Försvarsmakten utgör dock slarvet ingen fara men ska nu åtgärdas.