200 000 värphöns efterlyses

-Det finns för få höns i Norrland, säger Stefan Karlsson, som är ordförande i organisationen Norrlandsägg, som täcker de fem nordligaste länen. Han efterlyser därför 200 000 nya värphöns i Norrland. Underskottet i äggproduktionen är allra störst i Norrbotten.
LRF:s ombudsman i Norrbotten Eilert Apelqvist säger att förutsättningarna för att driva äggproduktion med gott hälsoläge är utomordentligt goda i den här landsändan, tack vare klimatet. Eftersom det är underskott på lokalt producerade ägg importeras stora mängder från Finland och de äggen är billigare än de svenska. - Högre statsbidrag och sämre djurskyddregler gör de finska äggen billigare i affärerna, men det är helt och hållet konsumenterna som avgör om någon ny äggproducent ska starta i Norrbotten, säger Eilert Apelqvist. - Köper konsumenterna billigare finska ägg och ratar de svenska, så blir konsekvenserna så här, säger Apelqvist. Anledningen till att de finska äggproducenterna har högre statsbidrag till sin produktion är att Finland vid inträdet i EU fick en annan överenskommelse än Sverige när det gäller de statliga stöden till jordbrukarna.