Elever videofilmas i klassrummet

Elever på Djäkneparksskolan i Norrköping videofilmas under lektionstid. Det hela är ett projekt för att nå en tryggare skolmiljö.
Filmerna studeras sedan av en psykolog, som sedan kommenterar elevernas uppförande i klassrummet, skriver Norrköpings Tidningar. Redan visar eleverna att dom lärt sig hantera sin ilska. Samtliga elever och deras föräldrar har gett sitt godkännande till filmningen.