Brandmän i Grycksbo hotar säga upp sig

Brandmän i Grycksbo hotar med att lämnar räddningskåren.
De menar att de planerade neddragningarna riskerar att äventyra de boendes trygghet.
Räddningstjänsten Dala Mitt, dit Grycksbo hör, ska spara - och en konsekvens av det är att två personer på deltidskåren i Grycksbo riskerar att sägas upp. Brandmännen säger att neddragningarna skulle innebära att de inte kan gå in och rädda personer i ett brinnande hus förrän de har fått förstärkning - den situationen vill de inte hamna i, utan de säger hellre upp sig.