Extra läkare hjälper till med alla Sälenturister

Fjällanläggningarna räknar med att vara fullbelagda i vinter. Och den ökade anstormningen av turister gör att man vid läkarstationen i Sälens by har blivit tvungen förstärka på personalsidan.
- Jag fick göra en anpassning när jag fick höra hur bokningsläget ser ut för säsongen, säger Lars Örarbäck, chef för läkarmottagningen i Sälens by. Anpassningen innebär att ytterligare en läkare ska jobba på mottagningen varje vecka och det gör att läkarna ska jobba kortare pass på fyra timmar. - Förhoppningen är att de ska kunna vara med effektiva under de fyra timmarna. Lars Örarbäck tror att den ökade patienttillströmningen kan slita på personalen, men tycker samtidigt att det är roligt med så många turister. - Skulle det bli väldigt mycket att göra så får vi anpassa oss och hitta lösningar med kanske fler sjuksköterskor under säsongen, säger Lars Örarbäck. Och Lars Örarbäck tror inte att den extra läkaren kommer att kosta landstinget något i slutändan. - Kostnaderna ökar, men eftersom vi får fler patienter så ökar också intäkterna.