Erbjuds köpa loss tomträtter även 2003

Även nästa år erbjuder Eskilstuna kommun de som har tomträtt att friköpa sina tomträtter för 75 procent av marktaxeringsvärdet. Erbjudandet ska gälla nästa år och året därpå och ska gälla tomträtter för småhus.
I år har intresset för att friköpa tomträtterna varit dåligt eftersom de flesta köpte loss sina tomter året innan då priset var hälften av marktaxeringsvärdet. Tidigare gjorde kommunen detta för att få in pengar och betala av pensionskulden, men nu är rätten mer en valfrihet, ett ebjudande, egentligen inte så mycket ett ekonomiskt syfte, säger fastighetschefen Leif Lundborg.