Vargön Alloys tvingas minska produktionen

Efter årskiftet tvingas företaget Vargön Alloys dra ner på sin produktion. Orsaken är de stigande elpriserna. Priserna har blivit så höga att produktionen blivit för dyr. Vargön Alloys tillverkar ferrolegeringar, främst till stålindustrin. Mikael Norrman, vd vid Vargön Alloys, säger till Radio Väst att företaget klarar de här höga priserna i ungefär fyra månader till, sedan klarar man inte sina leveranser.