Elevantalet ökar i Trä- och Stenkumla

Det ser nu inte ut som om det blir någon sammanslagning av skolorna i Träkumla och Stenkumla till hösten 2003. Antalet elever i skolornas upptagningsområde har ökat och nya beräkningar visar det tills vidare blir billigare att behålla båda skolorna än att slå samman dem.