”Vi tar kontroll över Venezuelas olja”

I Venezuela hävdade president Hugo Chaves på söndagen att regeringen är på väg att återta kontrollen över den statliga oljeindustrin. Oljeindustrin har närmast varit paralyserad sedan viktiga tekniker och tjänstemannagrupper slutit upp i den politiska strejk mot presidenten som nu pågått i tre veckor.
På söndagen sändes för 132 gången Hugo Chavez radio- och tv-program ”Hallå presidenten!”, men det skedde inte som vanligt från en studio i presidentpalatset Miraflores i Caracas, utan från den oljeanläggning som förser huvudstaden med bränsle. Det var ett sätt att ge kraft åt presidentens ord om att regeringen nu är på väg att återta kontrollen över det statliga oljebolaget Pedevesa, men det är knappast något bevis för att strejken mot Chavez är på väg att bryta samman. Flera oppositionsledare hävdar istället att strejken nu kommer att intensifieras och att den, som de sade, gått in i en ny, mer avgörande fas. Utländska tekniker arbetar Som vanligt är det svårt att veta vad som är sanning och vad som är retorik, men klart är att regeringen nu har lyckats tvinga några av de tankfartyg som legat ankrade på redden i Maracaibo-sjön att gå till hamn. Med hjälp av pensionerade venezulanska tekniker och en del utländska har man också lyckats få igång några anläggningar som paralyserats av strejken. Oppositionen säger att det är kubaner som hjälper regeringen, men troligare är att det rör sig om tekniker från Mexiko, Brasilien och Colombia. Regeringen har också bildat ett speciellt kommando, där också militära befälhavare ingår, för att övervaka efterlevnaden av Högsta domstolens beslut häromdagen att oljeproduktionen måste återupptas. De som ändå fortsätter att strejka kommer, sade Chavez i ett radio- och tv-tal på söndagen, obönhörligen att avskedas. Sätter hårt mot hårt Det är tydligt att regeringen beslutat att sätta hårt mot hårt. Strejken har kostat Venezuela uppemot en miljard dollar i förlorade exportintäkter och bristen på bränsle, men även livsmedel, har nu nått en kritisk gräns, men även om kapabla tekniker nu kan sättas in är det långt ifrån säkert att de kan få hela oljeindustrin att fungera. Många viktiga datakoder är personliga och hela systemet är uppbyggt så att det är svårt för utomstående att få överblick. Hittills finns heller inga tecken på att de strejkande kommer att gå tillbaka till arbetet. Oppositionen tycks fast besluten Oppositionen tycks också besluten att inte ge upp förrän den fått igenom sitt krav på nyval. Oavsett hur utgången blir har polariseringen, som bara blivit mer oförsonlig under strejken, gjort att Venezuela har förvandlats till ett land där misstron nu är så stor att vem som helst som är president måste räkna med att halva landet betraktar honom inte bara med kritiska ögon utan som en fiende.
Lars Palmgren, Santiago