Tvist om försenad bro i Södertälje

Förseningen av Saltsjöbron i Södertälje kommer att följas av en komplicerad juridisk process, i värsta fall inför domstol.
Frågan är dels vilket skadestånd byggaren NCC ska betala till Vägverket för förseningen, dels vem som ska stå för merkostnaderna i samband med bland annat maskinhaveriet i mars i år, då en 200 ton tung motvikt lossnade och krossade delar av brofästet. Saltsjöbron i Södertälje skulle ha öppnats i oktober förra året, men invigdes i stället i förra veckan.