Utvidgat EU - ökad narkotikasmuggling

Tullverket befarar att smugglingen av narkotika kommer att öka när de forna östländerna kommer med i EU.
I samband med att EU utvidgas med tio nya medlemsländer 2004 är Sverige inte längre yttre gräns inom EU, vilket enligt regionchef Karl Gunnheden kommer att medföra att det blir svårare att övervaka smugglingen. Det är främst smugglingen av amfetamin som tullen befarar kommer att öka när EU blir större.