Dyrt sanera gamla miljösynder i länet

Det kommer att kosta mellan 40 och 80 miljoner kronor att sanera gamla miljösynder på tre områden i länet. Det gäller Elnaryd, Helgö och Dörarp, där miljön förstörts av gamla industrier.
Men den totala notan kan bli betydligt högre när utredningen kring Böksholm är klar 2004. Visar den utredningen att flera sjöar nedströms Böksholm måste saneras, så kan notan hamna på allt mellan 50 och 500 miljoner kronor, enligt Leif Karlsson på länsstyrelsen. Och det kan komma fler larm om områden med förorenad miljö när länsstyrelsens undersökningar av gamla industrier bransch för bransch i länet blir klara.