Dvärsätts elever planerar för strejk

I Dvärsätts skola planerar eleverna för strejk, efter jullovet eftersom dom tycker att skolans lokaler är för små. Linda Rinzén är ordförande i elevernas förtroenderåd.