Ortodoxa kyrkans miljöpatriark till Östersjön

Bartholomeus den förste av Konstantinopel är ortodoxa kyrkans religiöse ledare, och han vill nu arrangera ett miljöseminarium till sjöss - denna gång i Östersjön.
Den gröne patriarkens miljöintresse har flera gånger med hjälp av sponsorer genomfört flytande miljöseminarier i bland annat Svarta havet och i Medelhavet för att öka de religiösa ledarnas kunskaper och vilja till insatser i miljöfrågor. Nu har han fått upp ögonen för Östersjöns problem och en konferens inleds 2 juni 2003 i Tallinn och färdas sen vidare. Om pengar finnes, sker även denna gång konferensen till sjöss. Intervjuade: Philip Weller, miljöforskare och konferenssamordnare, samt ärkebiskop KG Hammar