Ny plan mot mobbning på kritiserad Boråsskola

Nu har Särlaskolan i Borås tagit fram ett åtgärdsprogram för hur bland annat mobbning och utfrysning av elever ska hanteras i fortsättningen. Skolan fick kritik av Skolverket efter att två elever hade anmält att de inte fått stöd av skolan då de blivit utsatta för kränkande behandling.
I ett av fallen hade skolan vidtagit åtgärder men inte tillräckliga. Och Skolverket kritiserade både skolan och Borås kommun. Men nu säger Leif Aljered, som är undervisningsråd på Skolverket, att han är nöjd med Särlaskolans nya åtgärdsprogram.