Politiker rädda för polisbrist i Hylte

En befarad risk för brist på poliser i Hylte kommun gör att kommunledningen hos polisstyrlesen i Hallands län vädjar om förstärkning.
På grund av bland annat förflyttning och förestående pensionering kommer det i en snar framtid att bara finnas fem poliser för yttre verksamhet i Hylte kommun om inget görs, skriver kommunstyrelsens ordförande Jennie Nilsson och närpolisrådets ordförande Bertil Larsson till polisstyrelsen. En sådan utveckling försämrar tryggheten och det förebyggande polisarbetet. Kommunledningen i Hylte vill därför att polisstyrelsen ser till att antalet poliser i kommunen åter blir vad det varit, samt att några av de 25 polisaspiranter som nästa år placeras ut i Halland kommer till Hylte.