Muslimskt barn sattes på kristet hem

En muslimsk man i Oskarshamn undrar hur mycket socialtjänsten tar hänsyn till kulturella skillnader när man beslutar om omhändertagande av barn. Mannen har själv blivit fråntagen sin son. Bland annat så blev mannen tillsammans med sin son under pågående utredning satta på utredningshemmet Oasen som har en uttalad kristen grund.
Den muslimske mannen säger till till tidningen Östran att han anser att de sociala myndigheterna inte tagit tillräcklig hänsyn till hans muslimska bakgrund och att de inte förstått kulturella skillnader. Fallet ska upp i länsrätten i början av januari.