Just nu
  • Stopp på E6 på grund av trafikolycka.

Bennet-företag ger 8 miljoner till forskning

Högskolan i Halmstad får ytterligare ekonomiskt stöd från företag inom Carl Bennnets sfär. Sammanlagt handlar det om åtta miljoner kronor som tillförs Högskolan.
Nyligen har avtal slutits mellan dels kungsbackaföretaget Elanders som satsar fyra miljoner på forskning om teknik för visuella media, dels satsar Carl Bennets eget bolag fyra miljoner kronor på forsking inom byggproduktionsteknik. Det skriver Hallandsposten. Sen tidigare bidrar Getinge Industrier med fyra miljoner till den så kallade Getinge-professuren i mekatronik vid Högskolan i Halmstad.