Hot om våld ökar på fängelset i Halmstad

Aldrig tidigare har så många hot mot personalen på kriminalvårdsanstalten i Halmstad förekommit som under den här hösten.
Överbeläggningen gör att det inte finns möjlighet att flytta på de som bråkar. Dessutom gör nya typer av narkotika att aggressiviteten bland klienterna ökar.