Klassmorfar gav lugnare lektioner och raster

Projektet med klassmorfar, där långtidsarbetslösa äldre män anställts på flera skolor i Lund har varit lyckat.
Klassmorfäderna har följt eleverna under lektionstid och på raster och det har visat sig att det både har blivit lugnare och trevligare stämning på de 17 skolor som ingått i projektet. När projektet nu har utvärderats visar det sig att både föräldrar och elever är mycket positiva. - Klassmorfar har bidragit med ett stort stöd för eleverna, säger projektledaren Tommy Evnell på enheten för Arbete och integration i Lund - De skapar trevlig stämning, de har varit med och löst konflikter på rasterna och fungerat som extra rastvakter. Läxhjälp och konfliktlösare Klassmorfäderna har funnits på 17 skolor i Lund, både låg- och mellanstadieskolor och högstadieskolor. Enkäten som föräldrar och barn har fått svara på visar att hälften av barnen får hjälp med läxorna av sin klassmorfar, och att han hjälper till att hålla lugn på lektionerna. Ur arbetsmarknadssynpunkt är det också ett lyckat projekt. Av de 10 klassmorfäder som slutar nu vid årsskiftet, har fem fått anställning på den skola de varit på. Liknande projekt stoppat i Malmö I Malmö stoppades införandet av ett liknande projekt av de berörda fackförbunden, men enligt Tommy Evnell så konkurrerar klassmorfäderna inte med de yrkeskategorier som redan finns i skolan. - Klassmorfäderna är inte några pedagoger utan det är den pedagogiska personalen som har ansvaret för undervisningen. Klassmorfar är till för eleverna. Minskad omfattning nästa höst Men trots det positiva resultatet så kommer projektet inte att fortsätta i samma utsträckning. På de skolor där klassmorfäderna nu slutat kommer inga nya. - Ekonomin på skolorna är ju ansträngd idag och det finns ju vissa problem att anställa annan personal än pedagoger och då kommer klassmorfäderna i kläm, säger Tommy Evnell.
Julia Thorfinn