Byggarbetslösheten ökar i Dalarna

Byggarbetslösheten i Dalarna ökade under november månad och är nu två procentenheter högre än för ett år sen.
I november var närmare 400 av Byggnads medlemmar i Dalarna arbetslösa och det motsvarar 10,3 procent av kåren. I hela riket var den öppna arbetslösheten inom byggsektorn 6,8 procent i november.