Byggarbetslösheten ökar

Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna i Sörmland ökar. Antalet arbetslösa medlemmar i byggnads a-kassa i länet ökade något i november. I år var 7,8 procent arbetslösa jämfört med 7,3 procent i november förra året. Det uppger byggnads
Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna i Sörmland är något högre än i riket i genomsnitt. Den är högst i Norrbotten och lägst i Stockholm.