Startskott för rening av Ryssbysjön

Ett stort steg har nu tagits för att göra Ryssbysjön i Nässjö kommun renare.
Länsstyrelsen har gett 480 000 statliga kronor till Nässjö kommun för att inleda undersökningar som senare ska leda till att man kan göra någonting åt den förorenade botten i sjön. Föroreningarna är främst koncentrerade till bottensedimenten i sjön, men pengarna är inte avsatta för själva reningen. De räcker bara till en förstudie.