Vill inte ha provborrningar

Två yttranden har kommit in till Länsstyrelsen angående Got Oils ansökning om tillstånd att provborra efter olja på tre fastigheter i Rute. Det ena är från Rute hem och samhälle som starkt motsätter sig all form av provborrning medan AB Ruteverken förutsätter att företaget får ekonomisk kompensation för intrånget men är inte heller särskilt intresserat av Got Oils borrningar i Rute.