Ingen influensa till jul - men den kommer

Influensan har fortfarande inte slagit till ordentligt. I Västra Götaland och Sverige har bara enstaka fall rapporterats. Men det betyder inte att vi slipper en influensaepidemi i år.
Att influensan helt har uteblivit har inte inträffat något år efter andra världskriget, däremot kan epidemin variera i intensitet och omfattning. Enligt smittskyddsläkaren Nils Svensson är det fortfarande omöjligt att säga när influensan kommer att drabba Skaraborg, men mycket tyder på att det kommer att dröja. Dessutom är årets influensavirus av samma typ som förra årets och det betyder att många av de som drabbades i fjol är immuna också mot årets virus. Antalet vaccineringar har också ökat och även det kan bidra till att minska influensaepidemins omfattning.