Trafikpolisen i länet lugn inför helgerna

Under jul och nyårshelgen är det många människor i rörelse på vägarna, och det brukar märkas i olycksstatistiken.
Men Göran Gustavsson, som är chef för trafikpolisen i Östergötland väntar sig ändå en ganska lugn trafikhelg.