Älgstammen i Västra Götaland minskar inte

Älgstammen i Västra Götaland verkar inte minska, trots att många jägare har varnat för att de upplever att stammen minskar kraftigt. Länsstyrelsens avskjutningsstatistik tyder istället på att älgstammen i Västsverige håller sig intakt.
Avskjutningen av älgar under älgjaktens två första dagar i så kallade B-licensområden, var ungefär lika hög i år som den varit de senaste åren. Det visar statistik från länsstyrelsen i Västra Götaland som bygger på de avskjutningsuppgifter som jägarna lämnat in.