Lärare på prov

Under hösten har 75 arbetslösa i nordvästra Skåne fått chansen att prova på läraryrket. Arbetsförmedlingens projekt har visat sig lyckat och 50 av deltagarna kommer att gå vidare för att utbilda sig till lärare.
På arbetsförmedlingen är man också nöjd med att man lyckats locka män och invandrare till läraryrket, som annars är dåligt representerade i lärarkåren. Troligen kommer man att göra uppföljning med ytterligare en grupp arbetslösa som ska lockas till läraryrket nästa år.