Samernas utbildningscentrum i ekonomisk knipa

Det ekonomiska läget för Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk är kärvt. Jokkmokks kommun har ännu inte beviljat något driftsbidrag för 2002.
Jokkmokks kommun är en av skolans huvudmän och kommunen har de senaste åren betalat omkring 300 000 kronor i driftsbidrag. Men inför det här året så drog kommunen in pengarna med motiveringen att skolan saknade en framtidsstrategi. Skolan går nu mot ett ekonomiskt underskott. Nu har skolstyrelsen antagit en strategirapport där huvuddragen är att staten tar ett störrre ansvar och att skolan får en nationell status som samisk gymnasie- och vuxenutbildning. - Skolan klarar ekonomin även om underskottet skulle hamna på en halv miljon kronor, säger rektor Henrik Michael Kuhmunen. Samernas utbildningscentrum ska i början på nästa år uppvakta utbildningsdepartementet med önskemålet om att staten tar över ansvaret för driftskostnaderna.