Lyckat locka arbetslösa till skolan

Under hösten har 75 arbetslösa i nordvästra Skåne fått chansen att prova på läraryrket. Projektet har visat sig lyckat. 50 av deltagarna kommer att gå vidare för att utbilda sig till lärare.
På arbetsförmedlingen är man också nöjd med att man i projektet lyckats locka män och invandrare till läraryrket. Det är två grupper som annars är dåligt representerade i lärarkåren. Troligen kommer man att göra uppföljning med ytterligare en grupp arbetslösa som ska lockas till läraryrket nästa år.