Rutinerna fungerade ej under brand i Lundbytunneln

Säkerhetsrutinerna i Lunbytunneln fungerade inte när en mindre lastbil började brinna för tio dagar sen.
Det automatlarm som reagerar på värme och som ska utlösas vid brand i tunneln gick inte igång och bommarna som ska fällas vid tunnelinfarten fälldes inte vid branden den 13:e december. Inte heller Vägverkets kameror inne i tunneln visade hur allvarlig branden var vilket gjorde att räddningstjänsten bara åkte ut till tunneln på en mindre kontroll. Väl på plats konstaterades kraftig rökutveckling och trafikkaos. Enligt Gunnar Krantz som är brandmästare i Lundby ledde det till fara för räddningstjänstens personal som tvingades arbeta mitt i den hårt trafikerade och rökfyllda tunneln. På Vägverket är man inte heller nöjd med hur insatsen sköttes. En utredning kommer att tillsättas för att granska hur rutinerna ska se ut i framtiden.