”Brott lämna ut uppgifter om flygpassagerare”

Det skulle vara att bryta mot personuppgiftslagen att låta amerikanska myndigheter få tillgång till SAS bokningsdatorer. Det anser Datainspektionen som har granskat frågan sedan flera europeiska flygbolag har fått begäran om att lämna ut förhandsuppgifter om bland annat passagerares religion eller etniska ursprung.
– Troligtvis är det inte förenligt med personuppgiftslagen, säger Ulf Widebäck, generaldirektör på Datsinspektionen. I alla fall inte när det gäller känsliga uppgifter, då krävs passagerarnas samtycke. Listor skickas till USA När ett SAS-plan lyfter mot USA skickas i dag listor med passagerarnas namn, kön, ålder och passnummer för att tullen i USA kan gå igenom vilka som kommer. Flera stora euorpeiska flygbolag har nu kontaktats av amerikanska tullmyndigheter för att få ut uppgifterna i förväg för att kunna stoppa eventuella terrorister. USA vill också fritt kunna vidarebefrodra uppgifterna till andra myndigheter i landet. SAS har ännu inte fått någon förfrågan, men anser att det bara är en tidsfråga. Känsliga uppgifter får inte lämnas ut Datainspektionen anser att känsliga frågor som till exempel religion, etnisk tillhörighet och uppgifter som rör hälsan inte kan ges ut i förväg utan att man bryter mot personuppgiftslagen, PUL. Inspektionen anser också att frågan bör behandlas på högre nivå. – Det här kanske är någonting för regeringen, eller i slutändan för EU-kommissionen, säger Ulf Widebäck, som å andra sidan framhåller att ingen formell begäran ännu kommit till något svenskt flygbolag.
Catarina Malmsberg