Handikapprotest mot folktandvårdsflytt

Handikapprörelsen på Gotland reagerar kraftigt på att folktandvården på Gråbo kan komma att flyttas till Korpen i Visby.
De samverkande handikapporganisationerna kräver i en skrivelse till sjukvårdsdirektören och hälso- och sjukvårdsnämnden att förslaget rivs upp och att de omkring 6 000 boende på Gråboområdet får komma till tals och delta i den demokratiska processen. Anledningen till flytten är att vårdcentralen på Gråbo behöver folktandvårdens lokaler och beslutet väntas bli taget av hälso- och sjukvårdsnämnden efter årsskiftet. Men handikapporganisationerna tycker att kommunens planering är kortsiktig och att det blir svårt för många att ta sig från Gråbo till Korpen och att det kommer att öka behovet av färdtjänst.