Stipendium till Lundaforskare

Idag delas Drottning Silvias jubileumsfond för forskning om barn och handikapp ut stipendier till forskare. Forskarstudenten Robin Kahn vid Lunds universitet är en av de tre som får 80 000 kronor.
I år har drottningens jubileumsfond prioriterat forskning om kroniska reumatiska sjukdomar hos barn.