Stadsekologiskt kunskapscentrumi Malmö

Malmö högskola och Malmö Stad ska tillsammans inrätta ett stadsekologiskt kunskapscentrum på Universitetsholmen i Malmö.
Tanken är att det ska bli ett centrum för samarbete mellan högskolan, kommunen och näringslivet om miljöfrågor. Det är ännu inte hur mycket pengar som kommer att satsas.