Kontroversiell rysk språklag upprör minoriteter

Ryssland har fått en ny språklag, som innebär att alla minoritetsspråk måste skrivas med det ryska, kyrilliska alfabetet om de ska få status som officiellt språk. Ändringen har väckt ramaskri på många håll.
Det har kommit protester bland annat från den karelska republiken, där det lokala språket – en variant av finskan – skrivs med latinska bokstäver. – På Stalin-tiden blev de som främjade det karelska språket förföljda och ofta avrättade. Nu har vi lyckligtvis ett annat läge men på många sätt är det samma installning som finns kvar; det säger Viktor Stepanov, representant för Karelen i den ryska senaten, Federationsrådet. Kyrilliska krävs För några dagar sen skrev president Valdimir Putin under den nya lagen. För att få status som officiellt språk, och därmed till exempel kunna användas i kontakterna med myndigheterna, måste det lokala språket skrivas med ryska bokstäver, alltså det kyrilliska alfabetet. Hårdast har reaktionen blivit i den muslimska delrepubliken Tatarstan vid Volga. Tatarerna är där i klar majoritet och i sitt turkiska språk använder de latinska bokstäver, det vill säga samma som i svenskan. Protester kommer alltså även från Karelen på gränsen till Finland. Viktor Stepanov vänder sig mot hela tanken att uppifrån bestämma vilket alfabet som ska användas. – Jag skulle inte gilla om parlamentet antog lagar om hur neurokirurgiska operationer ska genomföras, sager Viktor Stepanov, och samma sak med språkfrågor, sager han, vilket alfabet som ska användas kan avgöras av språkexperter. Alfabetet laddat ämne I Ryssland, och före det Sovjetunionen, har alfabetet setts som en statsangelägenhet med stor sprängkraft, framför allt i de södra muslimska områdena. Under tsartiden skrev man där med arabiskt alfabet, efter revolutionen gick man över till det latinska alfabetet. Josef Stalin beordrade att man skulle anvanda det kyrilliska alfabetet. Efter Sovjetunionen gick man i de flesta av de södra republikerna tillbaka till latinska bokstaver. Men nu vill man alltså i Ryssland ha rättning i leden och samma bokstäver, de kyrilliska. Vill bevara språket I Karelen är namnet till trots karelarna själva bara en liten minoritet och där handlar det mest om att bevara språket. – Att gå över till det ryska alfabetet skulle vara en katastrof, säger Stepanov. Medborgarnas tilltro till myndigheternas respekt för det egna språket skulle få en knäck och det skulle bli ett gigantiskt arbete att trycka om böcker, utbilda lärare och så vidare. Men så illa behöver det inte gå, tror han. I den nya språklagen finns inte angivet några straff för så att säga fel alfabet. Det talas också om att det kan göras undantag genom kompletterande regler. Lagen verkar mest ha något propagandistiskt syfte, säger Stepanov. Men den avspeglar som sagt en gammal djupt rotad inställning av misstänksamhet mot det icke-ryska.
Vladislav Savic, Moskva