Krisen i Venezuela höjer bensinpriset

Oljepriset fortsätter att stiga. Och det leder också till dyrare bensin. Risken för ett krig i Irak pressar upp priserna på världsmarknaden, men krisen i Venezuela är den omedelbara faktorn bakom den senaste tidens höjningar.
Krigsrisken i Irak är inte det som är den främsta förklaringen till rekordsiffrorna på bensinpumparna, säger Gunnar Johansson, oljeanalytiker på Preem. – Till allra största delen beror det på oroligheterna och strejken i Venezuela. Är krisen i Venezuela allvarligare för oljepriset än risken för krig i Irak? – Ja, kortsiktigt. Just nu är den huvudskälet till att priset går upp. Under december har världsmarknadspriset på bensin gått upp med 18 procent, något som även svenska blister har märkt av. Och priserna kan gå upp ytterligare, tror Leif Persson, analytiker på OKQ8. För även om strejken i det olje- och bensinexporterande Venezuela är huvudorsaken till turbulensen på marknaden så kan en förvärring av situationen i Mellanöstern leda till att priserna tar ytterligare ett skutt uppåt. – Skulle det bli ett krigsutbrott i Irak senare i januari, då blir det en uppgång av priset igen, säger Leif Persson. Skulle det handla om kronor eller ören? – Jag skulle tro att det handlar om ören, faktiskt. Det finns ingen anledning att hamstra bensin inför ett krig i Irak alltså? – Nej, det gör det inte.
Martin Ahlquist