Lokala flygplatser slås samman

Luftfartsverket har beslutat att slå samman de regionala och lokala flygplatserna i landet till en enda flygplatsdivision.
Anledningen är att man vill effektivisera ledningsarbetet och sammanslagningen äger rum redan vid årsskiftet.Det är den tidigare operativa chefen på Arlanda Olle Sundin som blir chef för den nya flygplatsdivisionen med totalt 17 flygplatser.Konsekvenserna är ännu inte kända men Florence Brinkegård, chef för Karlstads flygplats tror att det blir rationaliseringar framöver.