Brottsligt att låta USA ta del av SAS bokningar

Det skulle fördmodligen vara ett brott mot personuppgiftslagen att låta amerikanska myndigheter få tillgång till SAS bokningsdatorer. Det anser Datainspektionen som har granskat frågan.
Amerikanska myndigheter har begärt att flera europeiska flygbolag ska lämna ut förhandsuppgifter om bland annat passagerares religion eller etniska ursprung. Men Datainspektionen anser alltså att det i Sverige förmodligen skulle bryta mot personuppgiftslagen.